« Hyperréalisme : saisir l’instant » : solotentoonstelling in Galerie 24b (Parijs)


Deze tentoonstelling, ondersteund door het Centre Wallonie-Bruxelles à Paris, werd op het allerlaatste moment afgelast omwille van redenen die buiten onze wil lagen.